KIWANIS CLUB GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
MONDORF-LES-BAINS
SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD
   Es-tu intéressé à devenir membre                   de notre club?
    Bass du interesséiert Member         vun eisem Club ze ginn?”
  DE KIWANIS ASS ENG ORGANISATIOUN  VU FRÄIWËLLEGER DÉI SECH FIR D’WUEL VUN DE KANNER AN DER WELT ASETZT.
KIWANIS CLUB MONDORF-LES-BAINS RUE FLAMMANG CASINO 2000
LA POUPÉE  KIWANIS 
8.500 EURO für RAHNA a.s.b.l. Kiwanis Club Mondorf spendet Erlös aus Elvis Abend
Hei klicken
Hei klicken
Hei klicken
Hei klicken
Hei klicken
Hei klicken
NOS ACTIVITÉS
SCHOULFEST ZU MUNNEREF 2016  FÊTE SCOLAIRE A MONDORF 2016
LËTZEBUERGER OWEND   den 13. Januar 2018 
Hei klicken
KIWANIS CLUB GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
 MONDORF-LES-BAINS
SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD
Schoulfest zu Munneref Mëttwoch den 13. Juli am Haff vun der Schoul Mëttes vun 14 Auer un.
   Es-tu intéressé à devenir membre                   de notre club?
    Bass du interesséiert Member         vun eisem Club ze ginn?”
  DE KIWANIS ASS ENG ORGANISATIOUN  VU FRÄIWËLLEGER DÉI SECH FIR D’WUEL VUN DE KANNER AN DER WELT ASETZT.
1991-2016
KIWANIS CLUB MONDORF-LES-BAINS RUE FLAMMANG CASINO 2000
LA POUPÉE  KIWANIS 
Kiwanis   et   l'UNICEF   s'associent pour     sauver     la     vie     de     129 millions      de      mères      et      de nouveau-nés
8.500 EURO für RAHNA a.s.b.l. Kiwanis Club Mondorf spendet Erlös aus Elvis Abend
Hei klicken
Hei klicken
Hei klicken
Hei klicken
Hei klicken
Hei klicken